Menu
 
1303 Okupacyjny głód - wykład otwarty
niedziela 13.03.2016, godz. 15:00

Jak Polacy radzili sobie w czasie okupacji niemieckiej? Jakie były warunki życia na wsi i w mieście?

Tego będzie się można dowiedzieć podczas najbliższego wykładu otwartego:
"Okupacyjny głód" - przemiany kondycji ekonomicznej Polaków podczas okupacji 1939-1945 ze szczególnym uwzględnieniem ludności wiejskiej.

Temat przedstawi dr hab. Mirosław Kłusek z Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie.

Dr hab. Mirosław Kłusek jest historykiem gospodarczym, który zajmuje się bankowością I poł. XX w., jest zastępcą redaktora naczelnego "Krakowskich Studiów Małopolskich". Od lat bada dzieje ekonomiczne Generalnego Gubernatorstwa, a szczególnie majątków wielkiej własności.

Wstęp wolny