Menu
 
1609 „Cierpieniu – prawdę, zmarłym – modlitwę. Polskie miejsca pamięci w Rosji” - otwarcie wystawy

Wystawa została przygotowana przez Naukowo-Badawcze Centrum „Memoriał” z Sankt Petersburga, przy wsparciu finansowym Ambasady RP w Moskwie oraz Konsulatu Generalnego RP w Sankt Petersburgu.

Wystawa poświęcona jest miejscom pamięci o ofiarach sowieckiego terroru państwowego – obywatelach polskich oraz obywatelach ZSRS narodowości polskiej – deportowanych, internowanych, jeńcach wojennych, więźniach łagrów sowieckich.

Wystawa będzie czynna do końca kwietnia. Jej rosyjska wersja była pokazywana min. w Państwowym Muzeum Historii Politycznej Rosji w Petersburgu oraz Muzeum Historii Gułagu w Moskwie. Wersja polska została przygotowana staraniem Instytutu Pamięci Narodowej – Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu.

 

Otwarcie wystawy o godz. 12:00.

Wystawa czynna do 27 listopada 2016 r.