Menu
 
2202 DKF "Nieobojętni" - film Stowarzyszenia Auschwitz Memento
22 lutego (czwartek), godz. 18:00

"Nieobojętni" to fabularyzowany dokument opowiadający nieznaną historię działań Armii Krajowej (przede wszystkim oddziału „Sosienki” i „Garbnik”) i zwykłych mieszkańców Oświęcimia i okolic niosących ofiarną pomoc więźniom KL Auschwitz.

Współorganizowanie ucieczek z obozu, ofiarne dostarczanie żywności i lekarstw z narażeniem życia swoich rodzin, niezwykłe partyzanckie akcje – to fakty, które do tej pory nie przedarły się do szerokiej świadomości historycznej Polaków – teraz można zobaczyć je na ekranie. Poprzez meandry tych tragicznych wydarzeń oprowadza widza Marek Zając – znany historyk i publicysta telewizyjny i prasowy, a oprócz aktorów zawodowych w filmie wystąpili potomkowie tych, których dotknęła bezpośrednio opowiadana historia. Atrakcyjne zdjęcia lotnicze oraz dramatyczne sceny fabularyzowane z czasów okupacyjnej rzeczywistości zestawione z malowniczymi obrazami Ziemi Oświęcimskiej oraz emocjonalna muzyka pozwalają spojrzeć widzowi w każdym wieku na opowiadaną historię z pełnym zaangażowaniem i pobudzić go do myślenia.
 

"Nieobojętni"
reżyseria: Mirosław Krzyszkowski, Bogdan Wasztyl
narrator: Marek Zając
produkcja: Narodowe Centrum Kultury, Stowarzyszenie Auschwitz Memento
czas trwania: 51 minut

Gośćmi spotkania będą twórcy filmu.
Bilet w cenie specjalnej: 1 zł.
 


Fot. Kamil Wędzicha
 


Stowarzyszenie Auschwitz Memento od lat stara się dokumentować działalność żołnierzy „Sosienek”, którzy w czasie niemieckiej okupacji zapisali piękną kartę, a po wojnie byli prześladowani przez NKWD i UB, wreszcie ograbieni przez komunistów z bojowych dokonań skazani zostali na zapomnienie. Oddział Armii Krajowej „Sosienki” pod dowództwem mjra Jana Wawrzyczka działał przez kilka lat w pobliżu niemieckiego obozu koncentracyjnego i zagłady KL Auschwitz. Partyzanci z „Sosienek” nieśli pomoc więźniom obozu, alarmowali świat o tym, co się w obozie dzieje i zorganizowali ok. 1/3 ucieczek z obozu (wszystkie z nich były udane). Choć to jedna z najpiękniejszych kart II wojny światowej, do dziś nie opracowano monografii tego niezwykłego oddziału, nie ma o nim nawet wzmianki w Encyklopedii.
 

Produkcję dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.