Menu
 
1004 Fundusz Pomocy Żołnierzom AK
niedziela 10.04.2016, godz. 15:00

O wolontariacie i sposobach pomocy żołnierzom Armii Krajowej opowie kpt. Irena Wesołowska.

Fundusz Pomocy Żołnierzom Armii Krajowej im. płk. Wiesława Żakowskiego ps. „Zagraj”, rozpoczął formalnie swoją działalność ćwierć wieku temu w Krakowie. Najważniejszym celem Funduszu było niesienie pomocy materialnej i moralnej kombatantom, byłym Żołnierzom Armii Krajowej i innym uczestnikom walk o niezawisłość Polski w latach 1939 – 1956 a ponadto wzmocnienie wzajemnych więzi wśród weteranów.

Kpt. Irena Wesołowska to kombatantka, która w czasie II wojny światowej działała w strukturach konspiracji Szarych Szeregów i Armii Krajowej. Od lat bardzo aktywna w organizacjach społecznych, szczególnie działających na rzecz dzieci i młodzieży i w harcerstwie. Wśród jej licznych odznaczeń znalazł się m.in. Order Uśmiechu. Od początku lat 90. XX w. była organizatorką i wieloletnią przewodniczącą Funduszu Pomocy Żołnierzom AK im. płk. W. Żakowskiego ps. „Zagraj” w Krakowie.