Menu
 
3004 Konkurs "Zwycięski orle nasz leć" - III edycja
termin nadsyłania prac: do 30 kwietnia

Zapraszamy wszystkich uczniów szkół podstawowych i gimnazjalnych do wzięcia udziału
w organizowanej przez Muzeum Armii Krajowej trzeciej już edycji konkursu artystyczno-historycznego  pt. „Zwycięski orle nasz leć” – 75 rocznica powstania Armii Krajowej. Na Wasze prace czekamy do 30 kwietnia 2017 roku.

Konkurs organizowany jest w trzech kategoriach: multimedialnej, plastycznej oraz literackiej. Ponieważ w tym roku przypada 75 rocznica powstania Armii Krajowej chcielibyśmy aby prace poświęcone były tej rocznicy. Mogą być w formie plakatu, filmu lub wywiadu a także ulubionej formie literackiej np. esej, list lub wiersz.  Każda forma wyrazu artystycznego jest dopuszczalna, prosimy tylko o określenie, do której kategorii mamy daną pracę zaliczyć.
 

Uczestników, którzy przygotują prace w kategorii multimedialnej prosimy o przesyłanie plików w formacie mp3, mp4 lub avi (czas trwania do 8 minut) pocztą elektroniczną na adres konkurs@muzeum-ak.pl lub na nośniku elektronicznym (m.in. płyta CD, DVD, pendrive) za pośrednictwem poczty tradycyjnej do siedziby Muzeum AK ul. Wita Stwosza 12, 31-511 Kraków.

Natomiast prace plastyczne, w tym zdjęcia, mogą być wykonywane dowolną techniką, w minimalnym formacie A4 a maksymalnym A2, zaś formy przestrzenne nie powinny przekraczać wymiarów 20 cm x 30 cm x 40 cm. Prace powinny być należycie zabezpieczone aby nie uległy zniszczeniu w czasie transportu. Sugerujemy aby duże płaskie formaty były pakowane i przesyłane w płaszczyźnie poziomej - nie zwijane w rulon, gdyż później jest problem z ich prezentacją, a prace przestrzenne pakowane w pudełkach.
 

Możliwość wyboru formy przybliżenia historii Armii Krajowej, mają również uczestnicy konkursu w kategorii literackiej. Prace napisane na komputerze (czcionka Times New Roman, rozmiar 12, interlinia 1,15  tekst wyjustowany obustronnie ilość stron od 1 do 4) prosimy przesyłać pocztą elektroniczną w formacie doc. na adres  konkurs@muzeum-ak.pl w temacie proszę napisać: III konkurs i nazwisko uczestnika. Prace przygotowywane i napisane ręcznie prosimy przesyłać pocztą tradycyjną lub przynieść do siedziby Muzeum Armii Krajowej ul. Wita Stwosza 12, 31-511 Kraków na kopertach dostarczanych osobiście lub pocztą tradycyjną proszę dopisać: III konkurs

Rozstrzygniecie konkursu i prezentacja zwycięskich prac nastąpi na stronach internetowych muzeum AK: muzeum-ak.pl oraz muzeumaktywne.pl 8 maja w rocznicę zakończenia II wojny światowej, nagrody dla zwycięzców zostaną wysłane pocztą.
 

Wszystkie prace biorące udział w konkursie prezentowane będą na stronach muzeumaktywne.pl, natomiast prace plastyczne zostaną zaprezentowane jak co roku w formie wystawy 27 września 2017 w siedzibie Muzeum.
 

Zwycięzcy konkursu mogą liczyć na atrakcyjne nagrody, ufundowane przez Marszałka Województwa Małopolskiego, Prezydenta Miasta Krakowa, Światowy Związek Żołnierzy Armii Krajowej oraz Muzeum Armii Krajowej. Przyznawane one będą w trzech kategoriach wiekowych (dla uczniów klas I-III i IV-VI i gimnazjum).
 

Regulamin konkursu oraz formularz zgłoszeniowy >>>
 

Zachęcamy wszystkich uczniów do wzięcia udziału w konkursie.