Menu
 
1104 Na dawnych szlakach - promocja książki Aliny Fedorowicz
poniedziałek 11.04.2016, godz. 18:00

Zapraszamy na spotkanie poświęcone wspomnieniom Aliny Fedorowicz zawartych w książce "Na dawnych szlakach. Młody las. Opowieść prawdziwa z lat wojny. Zapiski sanitariuszki Oddziału Partyzanckiego <Zenona> (marzec-sierpień 1944)"

Wspomnienia opracowali: Mariusz Bechta i Dariusz Magiera.
Książkę wydało Archiwum Państwowe w Lublinie przy wsparciu Naczelnej Dyrekcji Archiwów Państwowych.

Gościem będzie syn Pani Aliny - senator Jerzy Fedorowicz.
Spotkanie poprowadzi dyrektor krakowskiego oddziału IPN dr Marek Lasota, a fragmenty książki przedstawi aktorka Marta Bizoń.

Alina Fedorowicz ps. „Marta” do konspiracji w ZWZ-AK przystąpiła już w lutym 1940. Jej zadaniem było zbieranie informacji na temat losów polskich oficerów, którzy dostali się do niewoli sowieckiej. Była jedną z pierwszych osób, które otrzymały informacje o rozstrzeliwaniach w lasach katyńskich. W marcu 1944 została dowódcą drużyny sanitarnej Oddziału Partyzanckiego „Zenon”. W maju 1944 uczestniczyła w akcji wydobycia z Bugu pocisku V-2. Z 1. Batalionem 34. pp. przeszła cały szlak bojowy. Za swoją postawę na polach bitew została odznaczona Krzyżem Walecznych. W 1946 wyszła za mąż za ppor. Eugeniusza Fedorowicza – żołnierza z obsługi stacji radiowej KG AK. W 1956 rodzina przeniosła się do Krakowa. Alina Fedorowicz pracowała w Akademii Medycznej, w Szpitalu im. Stefana Żeromskiego, a następnie w Instytucie Pediatrii.
(na podst. opracowania Krystyny Wojtowicz)