Menu
 
0809 Narodowe czytanie-miganie "Przedwiośnia" Stefana Żeromskiego

Jako jedyna w Małopolsce instytucja kultura, zapraszamy wszystkich zainteresowanych na wyjątkową akcję Narodowego Czytania „Przedwiośnia” Stefana Żeromskiego. W Muzeum AK czytamy i MIGAMY!

8 września Muzeum AK włączy się do ogólnopolskiego, Narodowego Czytania ostatniej powieści Stefana Żeromskiego. Spotkanie w Muzeum Armii Krajowej im. gen. Emila Fieldorfa "Nila" zakłada udział w inicjatywie osób z niepełnosprawnością słuchu. Wybrany fragment "Przedwiośnia" zostanie odczytany przez lektora oraz przetłumaczony przez tłumacza polskiego języka migowego na język migowy.

W czasie spotkania położony zostanie nacisk na integrację osób z niepełnosprawnością słuchu. Po spotkaniu będzie możliwe zwiedzanie ekspozycji stałej muzeum oraz wzięcie udziału w zwiedzaniu kuratorskim wystawy "Piękna Niepodległa" wpisującej się w obchody 100-rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości.