Menu
 
0805 V edycja konkursu pt. „Zwycięski Orle nasz leć- wskaż nam czym jest wolność”
08.05.2019

Konkurs literacki "Zwycięski Orle nasz leć- wskaż nam czym jest wolność" - konkurs dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjów!

Muzeum AK zaprasza wszystkich uczniów szkół podstawowych
i gimnazjalnych do wzięcia udziału w piątej edycji konkursu pt. „Zwycięski Orle nasz leć – wskaż nam czym jest wolność”.

Na prace literackie czekamy do 8 maja 2019 r.

Prace literackie zgłaszane go konkursu powinny spełniać poniższe kryteria:

Klasy III-IV szkoły podstawowej:

Forma literacka: opowiadanie, list, wiersz – maksymalnie 1 strona A4, czcionka Times New Roman, interlinia 1,5.

Klasy V-VI szkoły podstawowej:

Forma literacka: opowiadanie, wiersz, wspomnienie, relacja – maksymalnie 2 strony A4 , czcionka Times New Roman, interlinia 1,5.

Klasy VII-VIII szkoły podstawowej i III klasa gimnazjum:

Forma literacka: reportaż, relacja, esej, rozprawka – maksymalnie 5 stron A4, czcionka Times New Roman, interlinia 1,5.

*W szczególnych wypadkach istnieje możliwość, zaakceptowania przez Muzeum złożenia pracy w formie tekstu spisanego ręcznie.

Prace powinny zostać przesłane drogą za pomocą poczty do siedziby Muzeum – ul. Wita Stwosza 12, 31-511 Kraków z dopiskiem na kopercie: Konkurs „Zwycięski orle nasz leć” praz w formie skanu drogą elektroniczną na adres: rezerwacja@muzeum-ak.pl.

Rozstrzygnięcie konkursu oraz ogłoszenie wyników odbędzie się w dniu 31 maja 2019 r. Prezentacja zwycięskich prac będzie miała na stronie internetowej muzeum oraz na muzealnych profilach w mediach społecznościowych. Zwycięzcy konkursu mogą liczyć na nagrody, ufundowane przez Marszałka Województwa Małopolskiego, Prezydenta Miasta Krakowa, Światowy Związek Żołnierzy Armii Krajowej oraz Muzeum Armii Krajowej.