Menu
O zAKazanej kulturze

ZAKazana kultura przełamuje schematy i zaskakuje. Sprawdź co aktualnie kryje się pod tym hasłem: spektakl teatralny czy występ muzyczny? Może konspiracyjna gra miejska, barwny mapping na ścianach muzealnego dziedzińca albo rekonstrukcja historyczna?

ZAKazana kultura może przemówić dźwiękiem, obrazem, wywrzeć wrażenie, a także przenieść się do rzeczywistości wirtualnej. Może łączyć różne dziedziny sztuki, a nawet przybrać formę konkursu.